coteret
time1-new
time2-new
לצערנו, לאור הנחיות הצבא, לא נקיים הערב את עצרת התמיכה והחיזוק לתושבי העוטף.
במקום - נגיע למפגש עם תושבים בקיבוץ בארי.
ליבנו עם התושבים, נמשיך לעמוד לצידם ולצד הצבא עד שיושב הביטחון לדרום.

לצערנו, לאור הנחיות הצבא, לא נקיים הערב את עצרת התמיכה והחיזוק לתושבי העוטף.
במקום - נגיע למפגש עם תושבים בקיבוץ בארי.
ליבנו עם התושבים, נמשיך לעמוד לצידם ולצד הצבא עד שיושב הביטחון לדרום.